Käesoleva e-tellimiskeskkonna loomist ja arendamist toetas meetme ``Lühikeste tarneahelate või kohalike turgude kaudu põllumajandustoodete ja toidu turustamisvõimaluste arendamine`` raames Euroopa Liit. Tegemist on funktsionaalse e-poega, mis toimib ostu-müügi platvormina: administraatorid loovad tellimis- ja logistikaringid koos kindlaksmääratud tähtaegadega (tellimine, kauba komplekteerimine, tarne klientideni); tootjad deklareerivad üles pakutavad kaubad; kliendid saavad kindlaksmääratud aegadel tellida kaupu. On võimalus näha varasemaid tellimusi, arveid, müügistatistikat ning luua arveid. Arved liiguvad raamatupidamisprogrammi ilma käsitsi sisestamata. Projekti üldine eesmärk: jõuda mahepõllumajanduse ja mahetoidu sektori suurema jätkusuutlikkuseni. Projekti spetsiifilised eesmärgid: saavutada toimiv tootmise ja turustamise tarneahel, suurenenud turujõud, hea tootjate omavaheline koostöö ning Eestimaise mahetoidu hea kättesaadavus. Lisaks e-tellimiskeskkonnale viidi läbi kliendiüritusi linnades ja taludes, jagati infomaterjale, käivitati toodete müük Viljandi Talutoidu Aidas, soetati toodete pakkumiseks vajalik inventar (külmikud, kaalud, telk, pakendamine jms), osteti lao rendi ning kaubalogistika teenust. Projekti oodatavad tulemused: kliendil on võimalus soetada ühtselt platvormilt mahe- ja talukaupa. Valik on selgelt arusaadav ja võimaldab kliendil pidevalt avastada uusi tooteid. Logistika on kliendisõbralik, lühikest tarneahelat arvestav ning regulaarne.